Why fit in when you were born to stand out!
– Dr. Seuss

Asiantuntijatehtävissä emme voi välttyä viestinnältä, se kuuluu työyhteisössä jokaiselle. Korkeatasoisen koulutuksen ja vahvan ammattitaidon lisäksi tarvitsemme hyviä työelämän ilmaisutaitoja. 

Työelämän ilmaisutaidot parantavat työhyvinvointia, motivaatiota, yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria ja henkilöstön työssä jaksamista. Ne lisäävät luovuutta, työn iloa sekä tulevaisuuden hybridiasiantuntijuutta. Uskon, että tulevaisuuden suurin tarve onkin erityisesti tieteenalarajat ylittävä asiantuntijaryhmätyöskentely. Asiantuntijan taidot jäävät hyödyntämättä ilman sosiaalisia kykyjä ja ilmaisutaitoja. Se on työyhteisössä jokaisen asia.

Mira Vorne Tmi motivoi yrityksiä ja organisaatioita kohti kannustavaa, yhteisöllistä, uusiutuvaa ja tavoitteellista työtapaa, sekä auttaa tavoittavan ja kokoavan toiminnan organisoimisessa.

Lapsille ja nuorille järjestetään suosittuja tukiopetus- ja opiskelumotivaatiopajoja sekä ilmaisutaitoja kehittäviä tarinapajoja. Pajoissa kehitetään lapsen ja nuoren luovuutta ja pitkälle kantavia opiskelumetodeja, kasvatetaan mielikuvitusta ja uteliasta innostusta opiskeluun.