Why fit in when you were born to stand out!
– Dr. Seuss

Asiantuntijatehtävissä emme voi välttyä viestinnältä, se kuuluu työyhteisössä jokaiselle. Korkeatasoisen koulutuksen ja vahvan ammattitaidon lisäksi tarvitsemme hyviä työelämän ilmaisutaitoja. 

Työelämän ilmaisutaidot parantavat työhyvinvointia, motivaatiota, yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria ja henkilöstön työssä jaksamista. Ne lisäävät luovuutta, työn iloa sekä tulevaisuuden hybridiasiantuntijuutta. Uskon, että tulevaisuuden suurin tarve onkin erityisesti tieteenalarajat ylittävä asiantuntijaryhmätyöskentely. Asiantuntijan taidot jäävät hyödyntämättä ilman sosiaalisia kykyjä ja ilmaisutaitoja. Se on työyhteisössä jokaisen asia.

Vuodesta 1998 lähtien yksityisellä ja julkisella sektorilla mm. ohjelmointi-, koulutus-, asiantuntija-, tuotekehitys- sekä esimiestehtävissä toimineena insinöörinä, yrittäjänä ja pappina ilmaisutaidot, henkinen hyvinvointi, kouluttaminen, opettaminen ja työyhteisön tsemppaaminen ovat kuuluneet työni arkeen. 

Haluan olla motivoimassa yrityksiä ja organisaatioita kohti kannustavaa, yhteisöllistä, uusiutuvaa ja tavoitteellista työtapaa. Sen lisäksi haluan auttaa heitä tavoittavan ja kokoavan toiminnan organisoimisessa. Työelämän ilmaisutaidot -kursseja ja työyhteisön pitkäkestoista valmennusta järjestetään kysynnän mukaan.