Why fit in when you were born to stand out!
– Dr. Seuss

Asiantuntijatehtävissä emme voi välttyä viestinnältä, se kuuluu työyhteisössä jokaiselle. Korkeatasoisen koulutuksen ja vahvan ammattitaidon lisäksi tarvitsemme hyviä työelämän ilmaisutaitoja. Ne ovat perusta työssä viihtymiselle ja menestymiselle.

Vuodesta 1998 lähtien yksityisellä ja julkisella sektorilla mm. ohjelmointi-, koulutus-, asiantuntija-, tuotekehitys- sekä esimiestehtävissä toimineena insinöörinä, yrittäjänä ja pappina ilmaisutaidot, henkinen hyvinvointi, kouluttaminen, opettaminen ja työyhteisön tsemppaaminen ovat kuuluneet työni arkeen. Veipä tulevaisuus minua mihin tahansa, menneet kokemukset ja elämänvaiheet ovat tehneet minusta juuri sen mikä nyt olen: insinööri-pappi-yrittäjän. 

Halu kehittää itseäni ei päättynyt tähän. Seuraava itselleni asettama haaste ja seikkailu löytyy kasvatustieteiden parista. Samalla haluan auttaa muita ilmaisutaitojen kehittämisessä, toimimaan tehokkaina henkilöjohtajina, tukemaan oman työyhteisön tai tiimin työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työelämän ilmaisutaidot -kursseja ja työyhteisön pitkäkestoista valmennusta järjestetään kysynnän mukaan.